+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Analiza odchyleń elewacji

 

   Oferta skierowana specjalnie do wykonawców elewacji, dociepleń, oraz generalnych wykonawców. Wykonywane pomiary mają na celu określenie jakości wykonania ściany budynku pod kątem jej pionowości i odkształceń. Analiza wykonywana jest za pomocą precyzyjnego skanowania i obliczenia odchyleń pozyskanej chmury punktów od zadanej płaszczyzny. Obliczane są takie parametry jak ubytki i nadlania na ścianie, procentowa powierzchnia spełniająca lub nie spełniająca zadane kryterium nierówności i rozmieszczenie poszczególnych anomalii na elewacji. Pomiar wraz z analizą jest dokumentowany w formie graficznej.