+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Ustalenie granic

Są to czynności mające na celu doprowadzenie do zgodności granic teoretycznych jakie są w urzędzie z tymi, które są widoczne w terenie. Nie zawsze, ale często zdarzają się rozbieżności. Przykładowo mapa pokazuje granicę 0,5 m od ogrodzenia, które jest od wielu lat i...