+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Ceny usług geodezyjnych

Tyczenie budynku

od 600 zł

Mapa do celów projektowych

(do 1 ha)
od 700 zł

Inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

(za pierwsze 100m)
od 500 zł

Podział nieruchomości

od 1800 zł

Dokumentacja pod odbiór budynku

od 850 zł

Ustalenie granic

od 1200 zł