+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Geodezyjna obsługa inwestycji

Czas wykonania: na bieżąco w miarę trwania inwestycji.
Cena: kwestia indywidualna. Jest możliwość wyceny:
– od przyjazdu i wykonanego zakresu prac,
– ryczałt,
– za wynagrodzeniem miesięcznym.
Tyczenie osi

Tyczenie osi

Opis: Geodezyjna obsługa inwestycji jest odpowiedzią na bieżące potrzeby na budowie w zakresie dotyczącym:
– tyczenia osi,
– przenoszenia wysokości
– pomiaru objętości wykopów i mas ziemnych
– badanie pionowości szybów windowych
– analiza przemieszczeń
– wyznaczanie innych projektowanych elementów
W związku z tym geodeta w miarę potrzeb jest obecny, aby usprawnić i kontrolować proces postępu inwestycji. Usługa jest „szyta na miarę” od osiedli domków jednorodzinnych po osiedla mieszkaniowe wielorodzinne.
Kontakt:
geodeta uprawniony Leszek Blecharczyk
telefon: 888529652
e-mail: blecharczyk.leszek@gmail.com