+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Nasz praca… czyli jak to się robi.

Podczas pierwszego kontaktu, zgłębiamy problem i staramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Cały czas z niecierpliwością czekamy na Twoje zlecenie. Możesz się skontaktować z nami za pomocą narzędzi dostępnych w zakładce Kontakt.

Twoje zlecenie wprawia cały system w ruch. Zgłaszamy pracę geodezyjną we właściwym urzędzie, gdzie tłum urzędników dokłada wszelkich starań, aby przygotować odpowiednią dokumentację. Przeszukują oni archiwalne opracowania, komputerowe bazy danych, pozyskując takie materiały jak mapy zasadnicze, mapy ewidencyjne, uzgodnione z ZUDP projekty, itp.

Ekipa geodetów uzbrojona w odpowiednie narzędzia, doświadczenie i wiedzę, udaje się w teren w celu dokonania pomiarów lub tyczenia.

Spaleni słońcem lub przemarznięci do szpiku kości geodeci wracają z terenu. Muszą usiąść, aby zabrać się za obliczenia, analizy oraz tworzenie dokumentacji (szkice, mapy, raporty).

Składamy kompletną dokumentację przedstawiającą wyniki wyżej wymienionych prac do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej . Teraz to ich czekają nieprzespane noce i hektolitry kawy, aby sprawdzić kompletność i prawidłowość przedstawionych przez nas obliczeń i wyrysowanych map. Po upewnieniu się, że wszystko jest w porządku, przybijają upragnioną przez nas pieczątkę – klauzulę.   Gotowe! Przekazujemy Ci kompletną dokumentację. Możemy dostarczyć ją do domu.