+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Tyczenie budynku

 

Czas wykonania: w zależności od posiadanych materiałów nawet od ręki.
Cena: w zależności od stopnia skomplikowania od 600zł
Opis: Tyczenie wykonywane jest w celu realizacji inwestycji zgodnie z projektem. Praca podlega zgłoszeniu przez geodetę do Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Tyczenie budynku Zabierzów

Podczas tyczenia budynku wyznaczane są jego osie i przenoszone na tzw. ławy ciesielskie z milimetrową dokładnością. Poza tym wyznacza się poziom posadowienia posadzki parteru – tzw. zero budowlane „0”. Z powyższych czynności sporządza się wpis do dziennika budowy, którego dokonuje geodeta uprawniony.
W przypadku znacznych robót ziemnych przygotowujących teren pod fundamenty, zaleca się
dwukrotne tyczenie. Na pierwszym etapie wytyczenie obrysu w celu oznaczenia wykopu, a następnie dopiero po wykonaniu tych prac, tyczenie precyzyjne osi z ich stabilizacją na ławach budowlanych (tzw. ławach ciesielskich). Praktykę tę stosuje się, aby uniknąć kolizji prac ziemnych i ław, które nie powinny zostać nieporuszone, co przy intensywnych pracach koparki na działce jest bardzo prawdopodobne.
Dodatkowo przy okazji tyczenia budynku jest możliwość wyznaczenia granic działki i innych elementów zagospodarowania terenu.

Tyczenie osi budynku

Wymagane: Jako geodeta do przygotowania tyczenia potrzebuję dokumenty z projektu budowlanego tj. PZT (Plan zagospodarowania terenu pokazujący m.in. usytuowanie budynku względem granic naniesione na mapę do celów projektowych) oraz rzut parteru. Optymalnie, aby PZT był w wersji CAD – co przyspiesza pracę.
W terenie, w dniu tyczenia najlepiej aby była obecna ekipa budowlana w celu przygotowania ław ciesielskich (składających się z deski przytwierdzonej między dwa wbite w ziemię pale) oraz przedstawienia ewentualnych dodatkowych potrzeb związanych z tyczeniem.
 Jak wygląda tyczenie budynku oraz co potrzebne do tyczenia…
Kontakt:
geodeta uprawniony Leszek Blecharczyk
telefon: 888529652
e-mail: blecharczyk.leszek@gmail.com