+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Usługi oferowane przez F1 Geodezja:

– Tyczenie budynku

– Tyczenie sieci uzbrojenia terenu

– Mapa do celów projektowych

– Ustalenie granic

– Wyznaczenie/ wznowienie znaków granicznych

– Podziały nieruchomości

– Pomiary objętości mas ziemnych i inne

– Pomiary powierzchni użytkowej lokali

– Pomiary elementów elewacji

– Inwentaryzacje powykonawcze uzbrojenia terenu

– Inwentaryzacje powykonawcze obiektów budowlanych (zagospodarowania terenu)

– Wykazy synchronizacyjne

– Rozgraniczenia

– Inne pomiary i dokumentacje