+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Usługi geodezyjne

Geodezją zajmujemy się od 2009 roku. Dzięki przyznanym uprawnieniom geodezyjnym w zakresie I i II (nr uprawnień 22439), nadanym przez Głównego Geodetę Kraju, możemy wykonywać pełny zakres prac geodezyjnych – od rozgraniczeń i podziałów po obsługę geodezyjną budów.

Oferta F1 Geodezja

Nasze usługi

 • pomiary kontrolne realizacji elementów konstrukcyjnych budynku (ściany, słupy, szyby)
 • wykazy synchronizacyjne (równoważniki)
 • wytyczanie i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza:
 • badanie osiadań budynków i innych budowli
 • geodezyjne badanie pionowości szybów windowych, budynków, elementów budowli
 • pomiary objętości mas ziemnych i innych materiałów,
 • inne pomiary poziome i wysokościowe,
 • inne zlecenia pomiarowe, sporządzanie dokumentacji, analizy,
 • badanie ksiąg wieczystych
 • naloty dronem (np. ortofotomapy)

Dlaczego warto

 • Posiadamy wszystkie uprawnienia
 • Mamy wieloletnie doświadczenie
 • Dbamy o Klientów – całą biurokrację bierzemy na siebie
 • Pilnujemy, by zbieranie dokumentacji trwało jak najkrócej
 • Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pomiarowym
 • Mamy własnego drona do sporządzania ortofotomap

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń