+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Mapa do celów projektowych

Czas wykonania: wersja elektroniczna jeszcze bez klauzuli urzędowej to około 1 tygodnia dla miasta Krakowa, dla powiatów ościennych (wielicki, krakowski, myślenicki) około 1 tygodnia. Wersja z pieczątkami urzędowymi to 3 tygodnie.
Cena: w zależności od powierzchni i stopnia zabudowania terenu od 700 zł/ha.
Opis: mapa do celów projektowych jest to opracowanie przedstawiające aktualną sytuację w terenie. Gromadzi on

a informacje w sposób jednolity dla całego kraju i umożliwia projektantowi lokalizację budynku, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów, unikając kolizji z już istniejącymi (zarówno na powierzchni jak i pod ziemią).
Opracowując mapę do celów projektowych rozporządzenie nakłada na geodetę obowiązek aktualizacji mapy w zakresie 30m od planowanej inwestycji. Stąd geodeta poza pomiarem przedmiotowej działki, zbiera również informacje o terenie dookoła.
W przypadkach szczególnych, gdy planowany budynek zbliża się do granicy na odległość 4,0 m lub mniej , należy określić położenie granic z dokładnością do 10 cm. Jeżeli brakuje materiałów dokumentujących takie położenie, to należy ustalić granicę.
Wymagane: Do działania potrzebny jest tylko e-mail lub telefoniczne ustalenie zakresu opracowanie (nr działki lub adres) oraz określenie w jakim celu sporządzamy mapkę.
Kontakt:
geodeta uprawniony Leszek Blecharczyk
telefon: 888529652
e-mail: blecharczyk.leszek@gmail.com