+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Geodezyjna inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu

Czas oczekiwania: pomiary wykonujemy niezwłocznie we wskazanym momencie. Opracowanie wyników pomiaru to dla wersji elektronicznej (jeszcze bez klauzuli urzędowej) około 1 tygodnia dla miasta Krakowa, dla powiatów ościennych (wielicki, krakowski, myślenicki) około 3 tygodnie. Mapa z inwentaryzacji z pieczątkami urzędowymi to odpowiednio około 3 tygodnie i 2 miesiące od chwili zlecenia. Uwaga okres 2 miesięcy oczekiwania można skrócić do 1 miesiąca (za dopłatą).
Cena: w zależności od długości i ilości elementów uzbrojenia.
Dla sieci od 500zł za pierwsze 100m sieci
Dla przyłączy od 350zł za pierwszy przyłącz
Inwentaryzacja lini średniego napięcia

Inwentaryzacja linii średniego napięcia

Opis: Wykonywane pomiary dotyczą sieci uzbrojenia terenu takich jak przewody gazowe, wodociągowe, energetyczne, kanalizacyjne, ciepłownicze. Oferta pomiaru dotyczy zarówno podziemnych, naziemnych jak i nadziemnych (napowietrznych) elementów uzbrojenia.
 Wymagane: Do działania potrzebny jest tylko e-mail lub telefoniczne ustalenie zakresu pomiaru i opracowania. Mile widziany projekt inwestycji.
Kontakt:
geodeta uprawniony Leszek Blecharczyk
telefon: 888529652
e-mail: blecharczyk.leszek@gmail.com