+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Podział nieruchomości rolnej

Podział ten dotyczy nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele rolne lub leśne. Podział nieruchomości rolnej zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Ustawą o gospodarce nieruchomościami następuje w celu wydzielenia działki o powierzchni co najmniej 30 arów. W przypadku wydzielenie mniejszego fragmentu (jest to dopuszczalne) następuje to w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami