+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Pomiary elementów elewacji

Pomiar elementów elewacji

Pomiar ten ma na celu najczęściej zdobycie informacji dotyczącej elementów budynku niedostępnych do bezpośredniego pomiaru. Może to dotyczyć rozstawu otworów, wysokości względnych i bezwzględnych gzymsów, kalenic, kominów, sprawdzenie pionowości ścian, kontrola symetryczności,
analiza prawidłowości wykonania prac budowlanych, bądź sporządzenie rzutu elewacji. Z pomiaru wykonywany jest szkic bądź wydawane zaświadczenie dokumentujące wyniki.