+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Wyznaczenie/ wznowienie znaków granicznych

Czas oczekiwania: Uzależniona od okresu oczekiwania na materiały z poszczególnych Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz w zależności od możliwości zawiadomienia stron. Zawiadomienie listowne jest wysyłane na 1 miesiąc przed terminem wznowienia/wyznaczenia znaków granicznych w terenie. Istnieje możliwość skrócenia tego czasu w przypadku bezpośredniego przekazania stosownego zawiadomienia o wyznaczeniu/ wznowieniu granic stronie
Cena: w zależności od liczby załamań działki. Cena procedury w tym spisania protokołu w obecności geodety uprawnionego oraz złożenia stosownej dokumentacji z tego postępowania do Geodezji Starostwa Powiatowego od 800zł

Wyznaczenie granic

Opis: Wznowienie/ wyznaczenie znaków granicznych jest przeprowadzone w oparciu o archiwalne operaty geodezyjne. W odróżnieniu od ustalenia granic mamy tu do czynienia z wykorzystaniem materiałów w pełni wartościowych i umożliwiających odtworzenie granic, które już kiedyś protokołem były spisywane. Mogą to być przykładowo operaty z podziału działki, rozgraniczenia, ustalenia granic etc. Wyznaczenie znaków granicznych dotyczy granic, które były określone archiwalnym operatem, ale nie były stabilizowane (np. betonowymi granicznikami, rurami), a jedynie markowane – palik, gwoździk, farba. Wznowienie natomiast polega na odtworzeniu znaków granicznych zniszczonych, usuniętych lub przesuniętych.
 Wymagane: Do działania potrzebny jest tylko e-mail lub telefoniczne zlecenie umożliwiające identyfikację działki, której granice podlegają wznowieniu lub wyznaczeniu. Możliwe, że nie do końca wiadomo czy operat na tę działkę istnieje. W takim przypadku, gdyby okazało się, że brak jest podstaw do wyznaczenia lub wznowienia będziemy mięli do czynienia z procedurą ustalenia
Kontakt:
geodeta uprawniony Leszek Blecharczyk
telefon: 888529652
e-mail: blecharczyk.leszek@gmail.com